BioG

BioG, Biyoenerji Çalışma-Araştırma Grubudur. Biyoenerji ve teknolojileri hakkında 2015 yılından itibaren çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Bir tarım ülkesi olan Türkiye, biyokütle enerjisi konusunda çok şanslıdır ve büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyel şu anda ülkemizde ithal edilen petrolün sağladığı enerjinin neredeyse yarısını sağlayacak düzeydedir. Biyokütle enerjisi üretim ve analiz teknolojilerin ülkemiz koşullarına uyumunun sağlanarak geliştirilmesi, bilgi paylaşımının sağlanması, üretilen teknolojinin ekonomiye kazandırılması, araştırmacı uzman ve gerekli diğer personelin yetiştirilmesi, ülkemizin uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılması, kurumlar arası işbirliği ve ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi; böylesine büyük olan potansiyelin enerji olarak değerlendirilmesi konusunda önem arz etmektedir.

BioG, biyokütle enerjisi konusunda projeler ve teknolojiler geliştirme yönünde çalışmalar yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile bu çalışmalar güçlendirilecektir.

Güncel BioG çalışma grubumuz

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Akgül
Yüksek lisans öğrencimiz Tuğba Bolat Maden
Yüksek lisans öğrencimiz Saliha Bıçakçı